coronamaatregelen

Dockyard Festival Coronamaatregelen

Beste buurtbewoner,

Zoals je misschien al wel gezien of gehoord hebt, vindt 16 oktober Dockyard Festival weer plaats op het N1 Terrein. Na twee jaar afwezigheid, zal dit jaar ons festival doorgaan. Middels de informatie op deze pagina proberen we jou, als buurtbewoner, zo goed mogelijk te informeren over de maatregelen die wij nemen om ons evenement zo Corona-veilig mogelijk te laten verlopen.

Wij, als organisatie van Dockyard Festival, nemen de gezondheid van onze bezoekers en de omwonenden uiterst serieus en werken daarom volgens de regels die door de Rijksoverheid zijn opgesteld voor de evenementenbranche.

Alle bezoekers van ons festival, als ook onze medewerkers en artiesten moeten middels een QR-code in de CoronaCheck bewijzen dat ze;

Volledig gevaccineerd zijn,
Genezen van Corona zijn of,
Getest zijn bij een locatie die aangesloten is bij Testen voor toegang.

Er worden geen uitzonderingen op deze regel gemaakt. Wanneer iemand geen QR-code in de CoronaCheck app kan tonen, zal diegene geen toegang krijgen tot ons festival.

Dit betekent dat wij meer tijd kwijt zullen zijn met de toegangscontrole dan normaal. In samenspraak met de Gemeente Amsterdam hebben wij besloten om onze bezoekers gefaseerd het festivalterrein te laten betreden. Elke bezoeker heeft zich voor een tijdslot van 30 minuten moeten registreren. Door deze manier van gefaseerd toelaten van bezoekers verkleinen wij de risico’s dat het te druk wordt bij de ingang, mensen te dicht op elkaar staan en dat we geen 1,5 meter afstand kunnen waarborgen. Voor jou als buurtbewoner betekent dit dat de bezoekersstroom veel meer gespreid zal zijn gedurende de dag dan wanneer bezoekers zelf kunnen beslissen wanneer ze naar het festival willen komen.

Wat wij ieder jaar zien, is dat een groot deel van onze bezoekers naar het festival komt met de fiets. Voor de bezoekers die besluiten om met het openbaar vervoer naar ons festival te komen gelden de regels van de vervoerder, en dus de mondkapjesplicht. Ook in onze pendelbussen zal er een mondkapjesplicht zijn. Wij zullen hier toezicht op houden op de instaphalte en in de pendelbus.

Op ons festivalterrein hebben wij ervoor gezorgd dat onze bezoekers altijd voldoende ruimte hebben om zich op afstand van elkaar te kunnen bewegen. Wij hebben overal desinfectiemiddelen beschikbaar zodat onze bezoekers zich ook aan de hygiene regels kunnen houden. Er is vanuit de overheid geen noodzaak meer om 1,5 meter afstand te houden, dus hier zullen wij onze bezoekers niet op attenderen of op aanspreken.

Na afloop van het festival zullen wij uiteraard de mensen met klachten oproepen om zich te laten testen.

Wij gaan er vanuit jullie, als buurtbewoners, voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er onverhoopt toch nog vragen zijn, dan vragen wij je om ons een email te sturen naar: [email protected]

Vriendelijke groet,

Team Dockyard Festival